Home » Love » 24.05. – Day of the Cyrillic alphabet

24.05. – Day of the Cyrillic alphabet

They call it Slavic, Russian mostly, Macedonians have some issues about territorial origin of it now, but do you know that it was given to the world from one Bulgarian monk, called Cyrill? Togheter with his brother Methodius, also a monk, he was working on it at the Balkans.
Today I’m proud to explain the world this small fact, this forgotten worthiness.  Because I’m reared with this pride.

Now some forget to read or just don’t want to …
DSC_0306 (13) DSC_0307 (13)

I know people reading about love, hate, struggle, health, reading for fun, for relaxation … DSC_0276 (14)DSC_0327 (12)DSC_0057 (43)
… to keep the memories aliveDSC_0084 (44) again and againDSC_0085 (42)
or just because this is the way it is … DSC_0978 (7)

Now I see people reading going to work …
DSC_0299 (12)

… or working at book stores, waiting for the customers to come.
199235368
Sometimes to read slowly about emergencies …
DSC_0292 (33)
… but also to rush for reading …
DSC_0082 (40) DSC_0087 (42)
Sometimes little and big books with a great importance together …
DSC_0320 (30)

… enlightening readings …
DSC_0322 (12)
… warming readings …
DSC_0284 (13)
DSC_0532 (9)
… sweet DSC_0056 (43)
and sweet and provocative. DSC_0055 (42)
Sometimes reading is to expensive
DSC_0980 (8)

but also for free.
DSC_0958 (8)

Sometimes reading serious literature can make you smile :-).
DSC_0068 (45) - Kopie
Sometimes somethning you read pricks lightly …
DSC_0071 (44)
… you hunt something and at the same time you are the chased one …
DSC_0074 (43)

… they are hidden meanings everywhere.
DSC_0075 (45)DSC_0076 (41)

You can read listening …
DSC_0726 (4)

Still best decision for a rainy day …
DSC_0112 (42)

.. only chat about reading. Or read if there is no one to talk about.

I know people loving to read. DSC_0884DSC_0954 (2)
DSC_0066 (45)
I know people expressing their love to read in a beautiful way.
DSC_0099 (44) DSC_0254 (24)

And wanting to read more and more.
DSC_0097 (42)
Why not writing … there is every day something to note.
DSC_0067 (45)

All this I began to see first though the Cyrillic alphabet. So, thank you, for the alphabet!
Благодаря за азбуката!

Advertisements

3 thoughts on “24.05. – Day of the Cyrillic alphabet

 1. Наричат я славянска, руска предимно, македонците предявяват сега някакви териториални претенции, но знаехте ли, че тя е дадена на света от българския монах Кирил? Заедно с брат му Методий, също моах, той е работил на Балканите.
  Днес съм горда да обяснявам този малък факт на света, тази забравена ценност. Защото съм закърмена с тази гордост.

  В днешни дни някои забравят да четат или просто не желаят …
  Познавам хора, четящи за любов, омраза, успехи, здраве, четящи за забавление, отмора … за да запазят спомените живи отново и отново или просто, защото нещата са такива каквито са … Сега виждам хора, четящи отивайки на работа … или работещи в книжарници, чакайки да дойдат клиенти. Понякога четеш бавно за случаи на спешност, но и бързаш да изчетеш много … Понякога малки и големи книги от голямо значение накуп… просветляващи четива … сгряващи … сладки и сладко провокативни. Понякога е прекалено скъпо да четеш, но може да е безплатно. Понякога четенето на сериозна литература може да те накара да се усмихваш :-). Понякога нещо, което четеш те боцка … можеш да преследваш нещо и същевременно ти да си преследваният … има скрити значения навсякъде. Можеш да четеш слушайки … Все още най-доброто решение за дъждовен ден … да си приказваш с някого за четене. Или да четеш, ако няма с кого да говориш за това.

  Познавам хора, които обичат да четат. Познавам хора, изразяващи любовта си да четат по красив начин. И искащи да четат и чета. А защо не и да пишеш … всеки ден има нещо достойно за записване.
  Всичко това аз започнах да виждам чрез Кирилицата. Така че, благодаря Ви за азбуката!
  Благодаря за азбуката!

 2. БРАВО, мило момиче!!! Красота в дума и форма – “намарупа” се нарича в санскрит това уникално единство 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s