Home » cities » An afternoon trip to Amsterdam

An afternoon trip to Amsterdam

Have you ever been to Amsterdam?

I remember my last and only two hours stay at the airport, the so called Schiphol, several years ago. I remember it with Rembrand at the toilet walls and doors, with the lasyness of a … living crowded airport.
Now I was even for a walk at the city. And it’s amazing too. It’s a must see.
Just take a look:

Let’s start with delicious things. There you see food on each corner.
DSC_0933DSC_0938
I didn’t find the garlic ice-cream an old lady told me inspired about before, but I still believe it’s somewhere there too! Because there are tons of.DSC_0935DSC_0965
Supermarkets are small shops and not like the big german store-chains.DSC_0939
Suddenly someone offers you a delicious mini cupcake at the street: “We have just opened our store! Have a piece. Just don’t eat the flower! Where are you from?”, says she open-hearted and explains the story of the shop. “Amsterdam is not for sale! And the women across the street too. We support an initiative. Some of them are not of their own free will here …”
DSC_0959DSC_0960    DSC_0967
Pride or just like every day? Who knows!
pride or just like this
The streets are really very crowded.
DSC_0979
DSC_0916
And you could be accidently hit by a tram …
DSC_0978

But there is always a safe place to read a bit from the Koran.
reading the Koran

The bicycles are also everywhere.
DSC_0917DSC_0990  DSC_0987DSC_0983 DSC_0986
IMAG3246

Narrow streets – not a problem, tiny cars besides the bikes are the solution!
DSC_0924small waste cars DSC_0971 DSC_0954 and a lot of bikes

Different kind of birds are living freely at this city.
DSC_0955 DSC_0975 DSC_0972 DSC_0969 DSC_0964DSC_0942
Not to forget hemp, everywhere. Yes, there is and you can smell it too! Than you ask yourself is this making all those people looking so free-minded, open-hearted and just happy?
DSC_0940 DSC_0952 DSC_0951
But they are other flowers, and however a lot and everywhere too.
DSC_0943 DSC_0949 DSC_0950 DSC_0957
And a lot of street artists.
Like this no name guy on the corner of the buldog canal at the red district with the magical hands and nice voice. He knows what a distaff is. Do you?
distaff
And guess what a gift from him I choosed!
The spoon with the heart, of course, of course!DSC_0937
Some of them are performing “for weed” as they claim.
for weed

I look at a wrought iron as a kind of an art too. Again a lot and everywhere! DSC_0948  DSC_0966 DSC_0953
Those hooks are to help lifting furniture.
hooks
And not to forget the canals.

grand canalsDSC_0956red canalsDSC_0977DSC_0963
100% Holland

 

Advertisements

3 thoughts on “An afternoon trip to Amsterdam

 1. Следобедна разходка в Амстердам

  Били ли сте някога в Амстердам?

  Спомням си последният ми и единствен двучасов престой на летището, тъй нареченото Schiphol, преди няколко години. Спомням си го с Рембранд по стените и вратите на тоалетните, със спокойствието на … оживено, пренаселено летище.
  Сега дори се разходих в града. А той е изумителен също. И трябва да се види задължително.
  Ето погледнете:

  Нека започнем с вкусотии. Срещате храна на всеки ъгъл.
  Не открих чесновия сладолед, за когото ми разказа една стара дама вдъхновено едно време, но смятам, че и той е накъде там! Защото има тонове сладолед.
  Супермаркетите представляват малки магазинчета и не са като големите немски вериги.
  Изведнъж някой ти предлага вкусно мини кексче на улицата: “Ние току-що отворихме нашия магазин! Вземете си. Само не яжте цветето! От къде сте?”, казва тя чистосърдечно и обяснява историята на магазина. “Aмстердам не е за продажба! И жените отсреща на улицата също. Ние подпомагаме една инициатива. Някои от тях дори не са по тяхно желание тук …”
  Прайд или както всеки ден? Кой знае!
  Улиците са наистина много пренаселени.
  И може да те блъсне случайно трамвай …
  Но винаги има някое спасително място, където да почетеш от Корана.
  Колелата са също навсякъде.
  Тесни улици – няма проблем, мънички колички наред с мотори представляват решението!
  Най-различни видове птици живеят свободно в този град.
  Да не забравяме коноп, навсякъде. Да, така е и може и да се подуши! И тогава се питаш, това ли прави всичките тези хора да изглеждат толкова освободени в мисленето, чистосърдечни и просто щастливи?
  Но има и други цветя, също много и навсякъде.
  И много улични артисти.
  Като например този безименен творец на ъгъла на канала с булдозите в червения квартал с вълшебните ръце и приятния глас. Той знае какво е хурка. А вие знаете ли?
  Ха, познайте какъв подарък от него си избрах!
  Лъжичката със сърчицето, разбира се, разбира се!
  Някои от тях пеят “за трева” както са написали.
  Гледам на кованото желязо като на вид изкуство също. Отново – много и навсякъдеI
  Тези куки са за повдигане на мебели.
  И да не забравяме каналите.
  100% Холандия!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s