Home » Uncategorized » Nice reading in exquisite packaging for the rainy days

Nice reading in exquisite packaging for the rainy days

Изображение

No, it isn’t painted – it is a photograph. But it looks like a painting, almost incredible and like a magic. Because roses are a symbol of love. Those roses – a lot! A special sign of love …

This days is rainy and it is probably some kind of magic in the air around, I found a wonderful reading about love. And I read in the rain, at night too. It fills me with many pleasant feelings, momories and thoughts too.

Изображение

Изображение

May the love be with all of you, all the time – strong and tender!

ИзображениеИзображение

Advertisements

2 thoughts on “Nice reading in exquisite packaging for the rainy days

  1. Приятно четиво в изискана опаковка за дъждовните дни

    Не, не е нарисувано – снимка е. Но изглежда като картина, почти невероятно и като вълшебно. Защото розите са символ на любовта. Тези рози – особено много. Специален символ на любовта …

    Тези дни е дъждовно и вероятно се носи някаква магия във въздуха наоколо. Открих прекрасно четиво за любовта. И чета в дъжда, през нощта също. Изпълва ме с много приятни чувства, спомени и мисли.

    Нека любовта бъде с всички вас, през цялото време – силна и нежна!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s